Serviciile GreenTAGS

Alături de clienții noștri încă de la faza de concept și până la execuția și monitorizarea sistemului.

Serviciile GreenTAGS au în vedere implicarea echipei încă de la faza de concept, proiectare, consultanță în timpul execuției și monitorizare post-execuție. Etapa de proiectare de rezistență și proiectare termică a structurilor geoenergetice este prima etapă esențială pentru succesul acestor sisteme alături de controlul atent al fiecărei etape de execuție.

Studii de fezabilitate

Analiză privind fezabilitatea implementării structurilor geoenergetice pe baza datelor existente și realizarea unui raport preliminar referitor la cantitatea de energie termică care ar putea fi exploatată.

Proiectare geotehnică

Proiectarea de rezistență a infrastructurii de beton (fundații, structuri de sprijin a excavațiilor, etc.) și analiza interacțiunii acesteia cu pământul.

Proiectare termo-Mecanică

Proiectarea energetică a infrastructurii de beton cu luarea în considerare a parametrilor termici ai pământului, calculul cantității de energie care poate fi exploatată și optimizarea sistemului pentru obținerea unei performanțe energetice maxime.

Monitorizare

Prin instalarea de senzori și monitorizarea sistemelor implementate se urmărește analiza comportării in-situ și optimizarea acestora în funcție de nevoile utilizatorilor.

Testare In-situ a Potențialului Termic al Terenului

Testul de răspuns termic se realizează direct în amplasament și este important pentru obținerea de informații cu privire la parametri termici ai pământului, informații relevante ulterior în proiectare.

Proiectare energetică

Proiectarea energetică a infrastructurii de beton cu luarea în considerare a parametrilor termici ai pământului, calculul cantității de energie care poate fi exploatată și optimizarea sistemului pentru obținerea unei performanțe energetice maxime.

Supervizare și Consultanță în Implementare

Presupune prezența pe amplasament a echipei noastre la etapele esențiale de execuție. Controlul atent și îndeaproape al anumitor procese din etapa de execuție este esențial pentru succesul sistemelor de structuri geoenergetice.

Studii de fezabilitate

Analiză privind fezabilitatea implementării structurilor geoenergetice pe baza datelor existente și realizarea unui raport preliminar referitor la cantitatea de energie termică care ar putea fi exploatată.

Testare in-situ a potențialului termic al terenului

Testul de răspuns termic se realizează direct în amplasament și este important pentru obținerea de informații cu privire la parametri termici ai pământului, informații relevante ulterior în proiectare.

Proiectare geotehnică

Proiectarea de rezistență a infrastructurii de beton (fundații, structuri de sprijin a excavațiilor, etc.) și analiza interacțiunii acesteia cu pământul.

Proiectare energetică

Proiectarea energetică a infrastructurii de beton cu luarea în considerare a parametrilor termici ai pământului, calculul cantității de energie care poate fi exploatată și optimizarea sistemului pentru obținerea unei performanțe energetice maxime.

Proiectare termo-Mecanică

Proiectarea finală de rezistență a infrastructurii de beton se face considerând efectele (eforturi și deformații) induse de variațiile de temperatură care apar odată cu activarea termică.

Supervizare și Consultanță în Implementare

Presupune prezența pe amplasament a echipei noastre la etapele esențiale de execuție. Controlul atent și îndeaproape al anumitor procese din etapa de execuție este esențial pentru succesul sistemelor de structuri geoenergetice.

Monitorizare

Prin instalarea de senzori și monitorizarea sistemelor implementate se urmărește analiza comportării in-situ și optimizarea acestora în funcție de nevoile utilizatorilor.

Domenii
de aplicare

Structurile geoenergetice se pot implementa indiferent de destinația clădirii pentru acces la energie regenerabilă pentru încălzire și răcire.

Clădiri de birouri
Clădiri rezidențiale
Centre comerciale
Parcări subterane
Spitale
Instituții de învățământ
Metrou și stații de metrou
Poduri și viaducte fundate pe piloți
GreenTAGS